Dansk Sejlunion orienterer om coronavirus.

marts 6, 2020 9:04 pm

Læs mere på vores hjemmeside dansksejlunion.dk.

 

Med venlig hilsen

Christian Lerche 
Direktør
Dansk Sejluniont (+45) 88207001
m (+45) 51557494
christian@sejlsport.dk