Dansk Sejlunion informerer om corona-virus

oktober 24, 2020 2:51 pm

Statsministeren har ved et pressemøde den 23. oktober iværksat en række tiltag for at undgå yderligere spredning af Covid-19. Et af disse tiltag er en opstramning af forsamlingsforbuddet, så grænsen sænkes til 10 personer fra mandag den 26. oktober.

Dansk Sejlunion afventer mere præcise informationer om de nye vilkår fra DIF, herunder om kravet om mundbind også gælder for klubhuse. Når vi har modtaget dem, vil vi ajourføre informationen på hjemmesiden og om nødvendigt skrive igen direkte til alle klubberne.

Statsministeren indikerede på pressemødet, at der kan komme til at gælde forskellige vilkår for idrætten for henholdsvis børn/unge og for voksne. Vi vil informere om dette så snart som muligt.

Vi ved, at mange medlemsklubber står over for generalforsamlinger i den kommende tid. I øjeblikket er generalforsamlinger helt undtaget fra forsamlingsforbuddet, men om det fortsat gælder på mandag, ved vi endnu ikke. Vi vil informere straks, vi modtager mere præcis information.

Vi opfordrer alle klubber og sejlere til at følge de nye krav og anbefalinger, så vi bedst muligt kan dyrke vores sport og fællesskab.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Lerche 
Direktør
Dansk Sejluniont (+45) 88207001
m (+45) 51557494
christian@sejlsport.dk