Corona – opdatering

maj 10, 2021 6:33 pm

Vi har i dag modtaget nedenstående fra Dansk Sejlunion. Vi håber der vil ske en lempelse efter d. 21. maj 2021 m.h.t til brug af klubhus.

#

‘Til klubformænd, ungdomskontakter, kontaktpersoner for kapsejlads og surfkontakter, kontaktpersoner for sejlerskoler samt formænd for klasseorganisationer

Vi har frem til nu fået meget forskellige meldinger fra myndighederne, men nu har vi endelig en afklaring i spørgsmålet om anvendelse af klubhuse.
At følge coronaanvisningerne har aldrig været let. Denne gang er det desværre mere kompliceret end nogensinde før, men vi forsøger at skitsere reglerne så enkelt som muligt herunder.

Klubhusene må benyttes til følgende:

Undervisning, kurser og generalforsamlinger er for nuværende tilladt i klubhuse med op til 1.000 deltagere. Alle deltagere skal have et gyldigt coronapas. Deltagerne skal i det væsentlige sidde ned med mindst 1 meters afstand fremad, bagud og til siderne eller mindst 1 sædes afstand mellem hver siddende deltager. Derudover må der aldrig være flere personer i lokalet, end svarende til kvadratmeterkravet (se evt. afsnit om afstandskrav på dansksejlunion.dk/corona).

Fysisk træning er tilladt for alle aldersgrupper med et forsamlingsloft på op til 25 personer inkl. trænere etc. Alle deltagere skal have gyldigt coronapas, pånær børn og unge til og med 17 år. Frivillige, trænere etc. der er ansvarlige for en aktivitet for børn og unge til og med 17 år behøver heller ikke coronapas.

Offentlig restaurant- og cafedrift er tilladt efter de regler, som gælder for restauranter.

Coronapasset skal kontrolleres af den ansvarlige for aktiviteten ved hvert møde eller andet, som gennemføres.

Generelle foreningsaktiviteter er kun tilladt for børn og unge til og med 17 år. Forsamlingsloftet er på 25 inkl. trænere, nødvendige voksne etc. Her behøves ingen coronapas, heller ikke for deltagende voksne.

Sociale aktiviteter og almindeligt ophold er for nuværende ikke tilladt i klubhuset.

Du kan læse mere om coronapas, forsamlingsforbud, afstandskrav etc. på dansksejlunion.dk/corona.

Vær i øvrigt opmærksom på, at vi forventer en ny åbning den 21. maj. Hvad den konkret indebærer, ved vi ikke endnu, men vi holder jer selvfølgelig opdaterede så snart, de kommende retningslinjer foreligger. Vær desuden opmærksom på, at der kan være yderligere, kommunale nedlukninger, som det pt. er tilfældet i Hørsholm.

Der er fortsat ingen klarhed om afholdelse af store events, herunder hvad forskellen er på motionsevents, sportsarrangementer og stævner, som fra den 21. maj vil være underlagt tre forskellige forsamlingslofter. Vi afventer fortsat information fra DIF og Kulturministeriet.

 

 

Med venlig hilsen

Mikael Jeremiassen
Kapsejladskonsulent
Dansk Sejluniont (+45) 88207017
m (+45) 51273501
mikael@sejlsport.dk

#