Corona – opdatering

maj 21, 2021 7:26 pm

Vi har i aften modtaget nedenstående signal fra ” Dansk Sejlunion”

#

Til klubformænd, ungdomskontakter, kontaktpersoner for kapsejlads og surfkontakter, kontaktpersoner for sejlerskoler samt formænd for klasseorganisationer

Vi har nu opdateret vores corona-sektion på dansksejlunion.dk/corona i forhold de nyeste retningslinjer gældende fra i dag 21. maj 2021.

Forsamlingsforbuddet udendørs er nu på 100 personer.

Indendørs er det nu muligt at samles op til 50 personer til både idræts- og foreningsaktiviteter. Vær dog opmærksom på afstandskrav.

Alle personer fra 18 år og op skal have gyldigt coronapas for at deltage i indendørs aktiviteter.

Kontrol af coronapas skal enten udføres ved hver aktivitet eller som stikprøvekontrol én gang i døgnet af foreningen eller af den, der ejer bygningen.

Det er vores vurdering, at de fleste almindelige foreningsaktiviteter nu kan gennemføres i klubhusene, når man overholder de kendte retningslinjer – herunder bundbind, afstand og coronapas. Vores anbefaling er dog fortsat at afvikle så meget som muligt udendørs. DIF har endnu ikke opdateret sin information på baggrund af Kulturministeriets retningslinjer, som er offentliggjort i dag. Tjek derfor løbende, om informationen på hjemmesiden opdateres (der er angivet en ajourført-dato i toppen af dokumentet).

Der er desværre heller ikke hel klarhed i forhold til de meget store events med flere end 500 deltagere. Det drejer sig om ”motionsevents”, ”sportsarrangementer” og ”stævner”. Vi anbefaler arrangørerne af meget store stævner at have løbende dialog med Mikael Jeremiassen om mulighederne og de seneste tilkendegivelser fra myndighederne og DIF. Vi anbefaler desuden at forhåndsorientere kommunen og politiet samt at udarbejde en corona-/sundshedsplan for store arrangementer.

 

Mikael Jeremiassen
Kapsejladskonsulent
Dansk Sejluniont (+45) 88207017
m (+45) 51273501
mikael@sejlsport.dk

#
BT.

Webmaster Lars Østergaard