Ajourførte regler for Brugs- og benyttelsesaftale for bådhusene og vinerpladsen (landplads).

december 30, 2022 7:35 pm

Fra 1. januar 2023, træder de ændrede regler i brugs- og benyttelsesaftale for bådhusene og vinderpladsen i kraft. Ændringerne blev tiltrådt på generalforsamlingen d. 24. februar 2022. Se: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2022/04/Referat-af-genralforsamling-24-februar-2022.pdf

De ændrede regler betyder, at bestyrelsen ikke kan fritage eller delvis fritage for driftsudgifter jf. § 6.4 i vedtægten for Morsø Sejlklub & Marina. Se:https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Vedt%C3%A6gter-for-Mors%C3%B8-Sejlklub-og-Marina-med-%C3%A6ndringer-af-29-marts-2017-1.pdf

Med beslutningen på ovennævnte generalforsamlingsbeslutning skal der fremover  betales fuld driftsbidrag , hvis bådpladsen ikke benyttes  en sæson .  Vi håber, at såfremt du ikke benytter din plads en sæson, giver besked til havnechefen og sætter skilte på grøn ved din bådplads.

Du kan download Brugs- og benyttelsesaftale for bådhusene og vinerpladsen ved klikke på dette link:Regler af 19. december 2022 for anvendelse af bådhuse

 

Bestyrelsen