Aflysning af foredrag omkring søkort og vedligeholdelse af disse mv.

februar 8, 2022 4:18 pm

Det er med beklagelse, at jeg må aflyse dette arrangement, men jeg er desværre blevet sat i Coronaisolation.

Efter min frigivelse fra Corona isolationen ( 4 dage) meddeler jeg en ny dato for nævnte arrangement.

Jeg kan som inspiration anbefale publikationen ”Bag om søkortet”, af Geodatastyrelsen. Kan downloades på følgende link: https://gst.dk/media/6739/bag-om-soekortet-version-dec2018.pdf

Lars Østergaard