Aflysning af arbejdsdag og standerhejsning og lukning af klubhuset p.g.a. coronasmitten.

marts 12, 2020 11:53 am

Bestyrelsen har pga. udviklingen i Corona situationen besluttet at aflyse arbejdsdag og standerhejsning lørdag d.28. marts 2020.

I vil få nærmere besked, når en ny dato kan meldes ud.

Endvidere er det besluttet at lukke klubhuset indtil videre, henset til især ældre medlemmer, og medlemmer med en kronisk sygdom.

Servicebygninger vil fortsat være åben, hvor toiletter kan benyttes af gæstesejler og medlemmer.

Bestyrelsen bakker op om Dansk Idrætsforbund, Morsø Kommunes samt sundheds-myndighedernes anbefaling om at lukke alle aktiviteter ned.

På bestyrelsens vegne

Lars Østergaard