Ungdomsvenlig

Krav til ungdomsvenlig sejlklub.

For at blive godkendt som ungdomsvenlig sejlklub skal ungdomsafdelingen opfylde de første af 8 følgende punkter samt opfylde to af de sidste fem punkter:

Klubben skal:

Have valgt en ungdomsleder, som varetager et nært samarbejde mellem klubbens bestyrelses og ungdomsafdelingen.
I øjeblikket er formanden en af ungdomslederne. På sigt vil vi lave en hensigtserklæring der sikrer ungdomsafdelingen, når formanden ikke er ungdomsleder.

 1. Have planlagt aktiviteter, der dækker både kapsejlads og ikke-kapsejladsorienteret arrangementer.
  Se vedhæftede kalender.
 2. Have en handlingsplan med mål for ungdomsafdelingen, som skal være godkendt af bestyrelsen og offentliggjort til klubbens medlemmer.
  Se vedhæftede målsætning.
 3. Have et godkendt budget for ungdomsafdelingen.
  Se vedhæftede budget.
 4. Anvende ”Diplomsejlerskolen” i ungdomsafdelingen.
  Vi anvender Diplomsejlerskolen.
 5. Tilbyde sejladsaktiviteter i sommerferien.
  Vi afholder Sommercamp hvert år og motiverer sejlere med frisejlerbevis til at tage på vandet.
 6. Have en beskrevet forældrepolitik, herunder hvad der forventes af forældrene.
  Se vedhæftede forældrepolitik.

 1. Have en beskrevet politik til, hvilke krav der stilles til trænerne med hensyn til løn og uddannelse, hvoraf den hovedansvarlige har en træneruddannelse.
  Se vedhæftede trænerpolitik/funktionsbeskrivelse.
 2. Have omklædningsfaciliteter.
  Sejlerne benytter vores baderum, som også bruges til gæstesejlere. Vi vil drøfte muligheden for specielle omklædningsfaciliteter til ungdomssejlere i forbindelse med et byggeri af jolleskur med bestyrelsen.
 3. Give ungdomssejlere adgang til klubfaciliteter på alle tidspunkter.
  De ældste sejlere har adgang til hele klubben ved kontakt med ungdomsleder – de som har frisejlerbevis.
 4. Have et rum for ungdomssejlere.
  Vi vil drøfte muligheden for et rum til ungdomssejlere i forbindelse med et byggeri af jolleskur med bestyrelsen.
 5. Tilbyde vinteraktiviteter.
  Se vedhæftede kalender. Vi vil efter sæsonen planlægge forskellige sociale arrangementer for ungdomssejlere. De unge er også velkomne til at deltage i øvrige klubaktiviteter.
 6. Tilbyde ungdomssejlerne rentefrie lån til køb af båd.
  Vi stiller Optimister, Zoom 8 joller og 2-mandsjoller til rådighed for ungdomssejlerne.