Sejlerskole/Sejleruddanelse

Velkommen til ungdomssiderne

I denne menu kan finder du alle de informationer, som er relevant i forhold til sejlads og socialt samvær i Morsø Sejlklub og Marinas Ungdomsafdeling. Det er ikke muligt, at opleve sejlads via internettet, men vi har her forsøgt at samle alle informationer på disse sider, så de til enhver tid er tilgængelige for sejlere, forældre, trænere, ledere, kommende sejlere - og til dem som bare er nysgerrige.

Målsætning for Morsø Sejlklub og Marina – Ungdomsafdelingen 2010/2012

Faglige mål:

Vi vil fortsat arbejde med Dansk Sejlunions Diplomserie (sæl, søløve, delfin, osv.)
Vi vil arbejde aktivt for at flere af vores sejlere tilegner sig selvstændige sejlkompetencer (bliver frigivet til selvtræning).
Vi vil tilbyde forældrene undervisning i til- og afrigning af jollerne samt inddrage dem i klubbens arbejde.
Vi vil fastholde antallet af sejlere og udbygge det såfremt materiel og trænerkapacitet tillader det.
Vi vil tilstræbe at alle trænere og hjælpetrænere har/tager speedbådskørekort eller duelighedsbevis.
Vi vil tilstræbe at flest mulige af klubbens trænere deltager i trænings- eller stævnerelevante kurser. 

Praktiske/økonomiske mål:

Vi vil forsøge at sikre en sund og stabil økonomi til klubbens ungdomsarbejde.
Vi vil forsøge at skaffe flere nye sponsorater til ungdomsarbejdet.
Vi vil forsøge at skaffe midler til nye træningsoptimistjoller til klubben.
Vi vil forsøge at skaffe midler til flere 2-mandsjoller til klubben.
Vi vil forsøge at holde klubbens materiel i bedst mulig stand.

PR mål:

Vi vil tilstræbe at få indlæg i Morsø Folkeblad under Klubsiderne 4 gange årligt.
Vi vil tilstræbe god PR dækning i lokale og udvalgte regionsdækkende medier samt diverse sejlerblade.
Vi vil tilstræbe at vore sponsorer får en rimelig eksponering via klubbens aktiviteter og gennem vores presseomtale.

 

Kontakt os

Hvis du ikke lige finder det du søger, eller har spørgsmål, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Læs også:
MSM-Ungdom - Velkomstfolder 

ungdom