Strøm på vinterpladsen mv.

november 17, 2022 7:11 pm

Af hensyn til brandfaren men også det begrænsede antal el-standere på vinterpladsen, må der på vinterpladsen kun udtages elektricitet fra el-standerne i korte perioder med henblik på vedligeholdelsesladning af batterier og når der arbejdes om bord. Båden må således ikke forlades, mens der tappes strøm fra en af el-standerne på vinterpladsen.

Gammeldags batteriladere må ikke anvendes. Anvend en oplader, der er beregnet til maritimt brug af den type, som selv slår fra, når batterierne er fuldt opladt. Hvis der lades batterier, skal dette ske under opsyn.

Brug af el-affugter, varmeblæser og el opvarmning er ikke tilladt, medmindre dette sker, mens båden er under opsyn.

Der må udelukkende anvendes 230 AC (vekselstrøm) ledninger. Det er ikke tilladt at anvende almindelige indendørskabler og stik som forlængerledning. Ledningerne skal være tykke (type 3gx1,5mm2og såvel stik som ledning skal være med jord (gul/grøn leder) og beregnet til udendørs brug. Ved brug af kabeltromler skal disse være fuldt udrullet. Der henvises i den forbindelse til Morsø Sejlklub & Marinas strømregulativ: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Elregulativ-apr-2009.pdf

Når du er færdig med at anvende strøm om bord eller lade på batterier, så fjern stikket fra el udtaget. Tag det enten med om bord eller anbring ledingen under bådstativet.

Husk også, at 12 volt DC (jævnstrøm) udgør en risiko for brand. Så afbryd altid 12 volt på hovedafbryderen på forbrugsbatterier og startbatterier når du forlader båden.

Af hensyn til brand- og eksplosionsfare, må benzin ikke forefindes i fartøjer på land. Faste benzintanke skal tømmes og udluftes.

Løse tanke og reservedunke tages med hjem. Desuden bør øvrige brændbare væsker (fortynder, maling m.m.) fjernes fra båden.

Gasflasker må ikke opbevares om bord, mens båden står på land, herunder i bådhus.

Både der står på land med mast på, skal sejl være afmonteret. Endvidere skal der benyttes ekstra støtteben på bådstativet . Husk at tjekke fald så de ikke står og klapper.  Både der opbevares på vinterpladsen  skal benytte Morsø Sejlklub & Marinas  mobile bådstativer.

Stiger skal være fastlåst til stativ af hensyn til tyveri fra både på vinter pladsen. Stiger der ikke er fastlåst vil blive fjernet. Stiger og andet skal være anbragt således, at bådstativet  kan flyttes uden besvær.

Bemærk, at alle både, såvel i havnen, på vinterpladsen og i bådhuse skal være gyldig ansvarsforsikret jf. pkt. 3 i havnereglement for Morsø Sejlklub og Marina. Se: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Havnereglement-for-Mors%C3%B8-Sejlklub-200110.pdf

 

 Havnechef Søren Olesen