Strøm på vinter pladsen mv.

november 7, 2018 7:34 pm

På vinter pladsen og i bådhuse må 230 AC (vekselstrøm) ledninger kun være tilsluttet i kortere perioder for vedligeholdelses ladning af batterier, og når der arbejdes på om bord.  Gammeldags batteriladere bør ikke anvendes. Hvis disse anvendes skal dette ske under opsyn. Der henvises i den forbindelse til Morsø Sejlklub & Marinas strømregulativ: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Elregulativ-apr-2009.pdf

Brug kun ledninger med specifikationer nævnt i el regulativet.

Når du er færdig med at anvende strøm om bord eller lade på batterier, så fjern stikket fra el udtaget og tag det enten med om bord eller anbring ledingen under bådstativet.

Husk, at 12 volt DC (jævnstrøm ) udgør en risiko for brand . Så afbryd altid 12 volt på hovedafbryderen både for forbrugsbatterier og startbatterier.

Vil du søge mere viden om strøm i lystbåde kan det anbefales følgende bøger:

El-installationer i fritidsbåde af Jens Kock. Kan købes Dansk Sejlunions Hjemmeside: https://www.sejlershoppen.dk/collections/frontpage

Strøm om bord af RYA v/Andrew Simpson . Kan købes hos SAXO https://www.saxo.com/dk/stroem-om-bord_andrew-simpson_haeftet_9788771420081

Sluttelig skal der gøres opmærksom på, at alle både såvel i havn som på vinter plads eller i bådhus skal være gyldig ansvarsforsikret jf. pkt. 3 i havnereglement for Morsø Sejlklub og Marina: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Havnereglement-for-Mors%C3%B8-Sejlklub-200110.pdf

Vinterpladschef Bent Flemming Nielsen og havnechef Søren Olesen