Stor fremgang af lystsejlere i Nykøbing.

juli 29, 2019 9:54 pm

Havnechef Søren Olsen oplyser, at der er stor fremgang i antallet af besøgende i Morsø Sejlklub og Marina.
Pr. 20. juli er fremgangen 25,8 % i forhold til sidste år. Dette til trods for at vejret var bedre i 2018.

Den største fremgang er i skibe mellem 10 til 12 meter i længde – her har fremgangen været på 45,7 %.
Tendensen er klart, at det er større skibe, der ankommer som gæstesejlere. Heraf rigtig mange fra Norge,
Sverige og Tyskland.

Det er naturligvis en økonomisk fordel for sejlklubben, hvis økonomi styrkes, men det er naturligvis også en
fordel for handelslivet og restaurationsbranchen på Mors. Morsø Sejlklub har gennem de seneste år
gennemført en markedsføringsmæssig indsats, som ser ud til at virke.

Antallet af overnatninger er steget fra 1919 til 2415 – altså med næsten 500 på nuværende tidspunkt. Det
er vores vurdering at der gennemsnitligt er 3 personer pr. enhed – svarende til 7.500 personer, der har
overnattet. Derfor gavner det i betydelig grad turisterhvervet.