Servicemeddelelse til alle bådejere.

februar 17, 2020 8:45 pm

Hvis du ikke inden for den sidste ugens tid har tilset din båd opfordres du til at gøre det. Baggrunden for opfordringen er de sidste ugers hårde vind og højvande i havnen.  Tjek især fortøjninger for skamfiling, hvis din både ligger i vandet.   Husk gå aldrig alene ud til din båd ved flydebroerne og løbebroerne ved hård vind, samt højvande. Sørg for at der er en person der kan holde øje med dig, og tag altid en redningsvest på.

Står din båd på vinter pladsen bør du tjekke presenningen og fald.  Der er flere fald der enter er gået løs eller står og klappere mod masten, samt enkelte presenninger der er gået løs.

Husk, du er selv ansvarlig for tilsyn med din båd og evt. skader der er sket pga. vejrliget jf. pkt. 4 i Havnereglement for Morsø Sejlklub 200110 :

Det vil jo være kedeligt, at få en overraskelse pga. skade mv. på båden pga. vejrliget. Vi kan formentlig forvente nyt blæsevejr de kommende 14 dage, samt høj vandstand i havnen.