Servicemeddelelse fra bestyrelsen.

december 10, 2018 7:03 pm

Husk, hvis du ikke skal benytte din bådplads i 2019, skal dette meddeles seneste d. 1. januar. jf. § 6.4 i Vedtægter for Morsø Sejlklub og Marina med ændringer af 29 marts 2017.

Endvidere skal der gøres opmærksom på, at evt. forslag til behandling på generalforsamlingen 2019, skal fremsendes skriftlig, og være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar jf. § 8.4. i Vedtægter for Morsø Sejlklub og Marina med ændringer af 29 marts 2017

Bestyrelsen.