Orientering til medlemmerne af Morsø Sejlklub og Marina om markedesføring

februar 17, 2016 6:54 pm

Bestyrelsen nedsatte i efteråret et udvalg (Arbejdsgruppe Markedsføring), der skulle udarbejde et oplæg til på længere sigt at få flere fastliggere og samtidig øge belægningen af havnepladserne – specielt i for og sensæson.

Dette har der været arbejdet med og vurderet på, hvilke muligheder der kunne findes relevante og brugbare.

Der er forsøgt at finde en anderledes tilgang end sædvanlig og naturligvis med det formål på længere sigt, at skabe flere indtægter til klubben til gavn for medlemmerne. Altså ikke en kortsigtet målsætning.

I Bådnyt – marts og april udgivelserne vil nedenstående annonce blive indrykket.

Morsø Sejlklub 1 ann - BådNyt

 

AG Markedesføring har ”hugget ideen” med forårs og sensommer tilbud fra campingbranchen, der i vid udstrækning konkurrerer på disse parametre.

Forløbet er sket i et tæt samarbejde med Morsø Turistbureau og alle AG-medlemmer har mødt stor velvillighed og imødekommenhed fra Morsø Turistbureau.

P.t. har Morsø Sejlklub og Marina godt og vel 3000 betalende både, hvortil kommer autocampere. Med en gennemsnitlig besætning på 3 giver dette 9.000 – 10.000 overnattende gæster/turister på årsbasis.

Af den ovennævnte annonce fremgår de parametre som gruppen har fundet væsentlige i forsøg på langsigtet at øge indtægterne til Morsø Sejlklub. Vi ”slår på” nogle unikke parametre.

Udover annoncerne i Bådnyt, vil Morsø Turistbureau på Herning messen ferie for alle reklamere for fremstødet. Annoncen overvejes også indrykket i bladet ”Tursejleren” og medlemsbladet for langturssejlerne.

I bestyrelsen finder vi initiativet spændende, og vil naturligvis evaluere resultaterne af indsatsen – men det er som nævnt oven for et langsigtet initiativ.

Det er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil bakke op om tiltaget.

Bestyrelsen og AG Markedsføring
Morsø Sejlklub og Marina.