Ord. Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina

januar 24, 2017 3:25 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2016.Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside  www.msogm.dk og i klubhuset d.15/2 2017
 1. Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for2017.Herunder kontingent, driftsbidrag.
 2. Indkomne forslag kan ses på msogm.dk samt i klubhuset.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
 • Lars Østergaard
 • Sven Thor Larsen
 • Ole Jensen
 • Erik Nielsen
 • 2 suppleanter, Dirk Damsgård og Chresten Frandsen.
 1. Valg af 2 interne revisorer. På valg er: Kurt Jensen og Finn Balck.
 2.  Valg af ekstern revisor. På valg er: Revision Limfjord.
 3. Nedsættelse af div. udvalg.
 4. Eventuelt.

OBS. Generalforsamlingen er kun for medlemmer.

Du kan printe nedenstående pdf. filer ud.

 1. INDKALDELSE (Klik) :Indkaldelse til Ord. generalforsamling 2017
 2. ADGANGSBILLET (klik): adgangsbillet
 3. FULDMAGT (klik): Fuldmagt
 4. INDKOMNE FORSLAG (klik):  Indkomne forslag 2017

 

Med sejlerhilsen bestyrelsen/ Lars Østergaard.