Onsdagssejlads 2019

april 7, 2019 7:15 pm

Nu kommer foråret og onsdag d. 1 maj, er første dag med onsdagssejladser, og kapsejladsudvalget vil gerne
invitere nye og gamle onsdagssejlere velkommen.

Sejladserne er en god anledning til at komme ud og sejle med nogle andre, og få brugt sin båd lidt mere.
desuden er der garanti for at blive bedre til at håndtere og trimme båden bedre – det kan også bruges på
tursejlads, en sejlbåd i blance sejler bare bedre.

Med den sejladsform vi har, er der ikke fare for stressede situationer ved start, da bådene starter en og en,
efter et bestemt tidspunkt. Bådene er delt ind i tre grupper – Sejlere uden kapsejladserfaring. Sejlere som har
været med nogle år, eller har en mere tur præget båd. Endelig sejlere som har sejlet meget onsdagssejlads og
evt. er tidligere kapsejlere. Det setup giver alle en fair chanse for at komme igang og også være med fra starten
af.

Efter sejladserne, slutte vi af med kaffe og hygge i klubhuset – hvor aftnens historier deles.

Mød op til opstartsmøde d. 24/4 kl. 19.00 i MSogM klubhuset og hør mere.

Med venlig hilsen
Kapsejladsudvalget