Seneste nyt

Årsrapport 2019

februar 10, 2020 6:08 pm

Så er årsrapporten for 2019 oplodaet på hjemmeside. Se:https://msogm.dk/morsoe-sejlklub/generalforsamlinger/ Du kan også downloade årsrapporten og forslag til budget her ved at klikke her:Årsrapport 2019 Morsø Sejlklub & Marina 2019 Vi bede om, at du selv printer et eksemplar ud til brug ved generalforsamlingen. Med venlig hilsen Bestyrelsen


Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

januar 26, 2020 4:51 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 19 februar 2020 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Holmen 19 Nykøbing Mors. Dagsorden, adgangskort og fuldmagter kan du downloade ved at klikke på følgende link: Indkaldelse til generalforsamling 2020 adgangsbillet Morsø Sejlklub og Marina fuldmagt 2020    


Tema aften i SejlerbiXen 23. januar kl. 19.00

januar 14, 2020 3:46 pm

       SejlerbiXen arrangerer i fællesskab temaaften i SejlerbiXens lokaler Havnevej 25 Struer Torsdag d 23. januar fra 19-21.30.  Alle er velkomne. Vi har inviteret forskellige eksperter, til at øse af deres viden på denne aften. Du har mulighed for at vælge 2 af disse temaer denne aften. De varer ca.... Læs mere


Flodskipperkursus Nykøbing Mors, lørdag 22. februar 2020

januar 12, 2020 8:55 pm

KURSUSINDHOLD Hvis du har planer om at besejle de indre europæiske vandveje f.eks. gennem floder og kanaler til Middelhavet, er det et myndighedskrav at besidde et såkaldt “Flodskipperbevis”. Dette krav har sin rod i, at en række europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordning. CEVNI står for “Code Européen... Læs mere


Tidevandskursus Nykøbing Mors lørdag d. 8. februar 2020

januar 12, 2020 2:23 pm

KURSUSINDHOLD På dette kursus vil du lære om navigation og sejladsplanlægning i tidevandsområder. Med udgangspunkt i sejlads omkring de britiske øer vil du blive bekendt med tidevandstabeller, strømatlas og nyttige links på nettet. Kurset omfatter en teoretisk del (2 timer) og praktiske øvelser (4 timer). DELTAGERFORUDSÆTNINGER Praktisk sejlererfaring og kendskab... Læs mere


Demonstration af nødraketter og Sejl Sikkert Alarm App.

januar 8, 2020 11:09 am

Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19:00 kommer Sejl Sikkert Instruktør Jørgen Christiansen, og demonstrerer brug af nødraketter (pyroteknik) og brug af Sejl Sikkert Alarm App. Du kan finde oplysninger om nævnte emner på følgende link: http://www.soesport.dk/Sider/Kommunikation%20og%20navigation/Pyroteknik-og-signalflag.aspx https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-tur-paa-havet/sejlsikkert-app Alle er velkommen til at deltage.   Sejl sikkert ambassadør Dirk Damsgaard... Læs mere


METEOROLOGI FOR SEJLERE v/ Anna Groth Grube

december 15, 2019 4:46 pm

FOREDRAG I MORSØ SEJLKLUB OG MARINA 26. FEB. KL.19.00. Entré: 50,- kr. (inkl. kaffe/øl) Meteorolog Anna Grube er uddannet meteorolog og geofysiker fra Københavns Universitet, og arbejder til dagligt hos DMI-Vejrtjenesten Karup. Her servicerer vejrtjenesten primært det danske forsvar; Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Det foregår ved briefinger, både personlig og... Læs mere


ÅRETS  SEJLER /ARBEJDSHEST 2019.

december 6, 2019 11:24 am

  Der skal vælges to kandidater. Årets sejler og årets ” arbejdshest”. Send dit/jeres bud på en mail til kirsten@skov-foto.dk inden 1 januar 2020. Bestyrelsen


Meddelelse vedr. bådvogn og private bådstativer

september 9, 2019 7:29 pm

Bådvogne og private bådstativer der ikke er mærket med  ejernavn og medlemsnummer opfordres til, at får dette bragt i orden senest 15. september 2019. Der henvises til nyhedsbrev: Meddelelse om bådvogn mv. Vinterpladschef Bent Flemming Nielsen Og Traktor og Transportudvalget