Seneste nyt

Regler for overdragelse af bådhuse

februar 14, 2017 7:31 pm

Bestyrelsen har i november 2016 bedt bådhusejernes repræsentanter om, at komme med et udkast til regler for overdragelse af bådhuse. Udkastet blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 9. januar 2017 og enstemmigt vedtaget. Du kan se regler her: Regler for vedr. overdragelse af bådhuse af 9. januar 2017   Bestyrelsen


Årsrapporten for 2016

februar 12, 2017 8:13 pm

Så er Årsrapporten ( driftsregnskab) klar i henhold til § 20.4 i Vedtægt for Morsø Sejlklub & Marina : Årsrapport Morsø Sejlklub & Marina 2016. Vi skal opfordre til, at du evt. printer den ud til brug ved generalforsamlingen d. 22. februar 2017. Bestyrelsen  


Ord. Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina

januar 24, 2017 3:25 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors. DAGSORDEN Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2016.Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside  www.msogm.dk og i klubhuset d.15/2 2017 Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for2017.Herunder... Læs mere


Forslag til behandling på ordinær generalforsamling 2017

januar 20, 2017 9:55 am

Der er indkomme følgende forslag til behandling på generalforsamling 2017: Forslag fra bestyrelsen sletning af par.22 Forslag fra Søren Wadskjær Nævnte forslag er behandlet på bestyrelsesmødet d. 9. januar 2017, og attesteret af bestyrelsen i.h.t § 8.4 i vedtægten for Morsø Sejlklub og Marina. Bestyrelsen


Dirk Damsgaard er din SejlSikkert-ambassadør

januar 11, 2017 7:51 pm

Dirk Damsgaard er SejlSikkert-ambassadør i Morsø Sejlklub & Marina og kontaktperson for Søsportens Sikkerhedsråd til alle i havnen. Som SejlSikkert-ambassadør står Dirk til rådighed, hvis du har spørgsmål om sikker adfærd til søs. Samtidig sætter Dirk løbende fokus på at højne sikkerheden, det kan være gennem uddeling af materialer eller... Læs mere


Ny prisliste for medlemmer

oktober 30, 2016 8:57 pm

Revideret prisliste for medlemmer af Morsø Sejlklub og Marina: prisliste-medlemmer-morsoe-sejlklub-nr-2-rev-30-10-2016   Bestyrelsen


Gebyr for indbetaling

oktober 30, 2016 7:30 pm

Fremover vil der blive opkrævet et gebyr på 25 kr. i administrationsomkostninger for hver opkrævning fra Morsø Sejlklub og Marina, hvis vi ikke har modtaget din mailadresse. For at være sikker på, at vi har din mailadresse bedes alle sende mailadresse til sventhorlarsen@gmail.com. Dette uanset om du mener tidligere at... Læs mere


Få din båd i hus for vinteren.

oktober 23, 2016 3:50 pm

Den grønne bådhal ved Nordhavnen har efter omrokering fået frigivet 142 kvadratmeter, svarende til 3 – 4 bådpladser. Er du interesseret i at få din båd ind i hallen for den kommende vinter, kan du leje det antal kvadratmeter, du har behov for. Der er også mulighed for at købe... Læs mere