Seneste nyt

Få din båd i hus for vinteren.

oktober 23, 2016 3:50 pm

Den grønne bådhal ved Nordhavnen har efter omrokering fået frigivet 142 kvadratmeter, svarende til 3 – 4 bådpladser. Er du interesseret i at få din båd ind i hallen for den kommende vinter, kan du leje det antal kvadratmeter, du har behov for. Der er også mulighed for at købe... Læs mere


Så er vi ved at være klar med de mobile bådstativer

oktober 10, 2016 8:53 am

De sidste mobile bådstativer kommer på torsdag d. 13. oktober. LP Yacht kommer fredag eller lørdag, og viser hvordan vi bedst køre med vognen. Så hvis du er tilmeldt mobile bådstativer, og er klar til at komme på land på fredag eller lørdag vil det være meget fint. Så har... Læs mere


Vedr. kørsel med traktor til bådtransport

september 28, 2016 6:41 pm

Kørsel med traktor til bådtransport sker ved at ringe til en af følgende medlemmer af transportudvalget: Jan Sørensen 40 32 4622 Villy Jespersen 23 33 96 15 Kurt Jensen 28 90 97 55 Kaj Pedersen 21 27 81 47 Claus Johannesen 40 19 52 04 Knud Iversen 20 21 14... Læs mere


Tilmelding til mobile stativer

september 17, 2016 7:39 pm

I foråret blev der afholdt et medlemsmøde, hvor der blev drøftet evt. tilslutning til indkøb af mobile bådstativer. Der var en overvejende positiv holdning til dette. Der blev endvidere på vores hjemmeside d. 19. juni 2016 bedt om tilkendegivelse til tilslutning til indkøb af mobile båd stativer. Vi har på... Læs mere


BLIV MEDEJER AF ”DET GRØNNE BÅDHUS”

september 7, 2016 9:01 pm

I 1985 stiftede en gruppe bådejere Morsø Bådelaug. Formålet var at opføre en hal til vinteropbevaring af deres både. Projektet lykkedes, og i 1986 kunne ”det grønne bådhus” tages i brug. Gennem årene har der været få udskiftninger i medlemskredsen, og rigtig mange af de oprindelige stiftere udgør stadig ejerkredsen.... Læs mere


Planer om et ”SØSPORTSCENTER”

september 1, 2016 8:40 pm

Bestyrelsen har d. 23. august 2016, behandlet sagen ud fra det konkrete materiale vi har modtaget, samt de reaktioner vi har fået fra medlemmerne på baggrund af en artikel i Morsø Folkeblad d. 6. august 2016. Med hensyn til artiklen i Morsø Folkeblad, har bestyrelsen sendt et brev underskrevet af... Læs mere


Søsportscenter Limfjord.

september 1, 2016 8:23 pm

Vi er nu nået så lang med arbejdet i arbejdsgruppen at prospektet er klar –vi er rigtig godt tilfredse med resultatet. Næste fase i projektet er høringsfasen hvor de forskellige klubbers medlemmer kan komme med tilkendegivelser om ændringer. Dette kan ske til klubbens bestyrelse om vil bringe dem videre til... Læs mere


Orientering til medlemmerne af Morsø Sejlklub og Marina om markedesføring

februar 17, 2016 6:54 pm

Bestyrelsen nedsatte i efteråret et udvalg (Arbejdsgruppe Markedsføring), der skulle udarbejde et oplæg til på længere sigt at få flere fastliggere og samtidig øge belægningen af havnepladserne – specielt i for og sensæson. Dette har der været arbejdet med og vurderet på, hvilke muligheder der kunne findes relevante og brugbare.... Læs mere