Seneste nyt

Hvem har lyst til at hjælpe med Mini 12’erne?

marts 16, 2017 8:35 pm

Har du lidt tid og overskud, har vi brug for din hjælp til klargøring af de tre handicapbåde, ledsagerbåden og flydebroerne. Vi er jo ikke helt unge længere, så det kniber lidt med kræfterne til at få klargjort materiellet inden starten af maj måned, hvor vi plejer at gå i... Læs mere


Traktorkørsel.

marts 16, 2017 7:58 pm

Har du brug for at få båden transporteret med klubbens traktor skal du gøre følgende: Aftal tid med én af traktorførerne Køb billet ved tallykortautomaten. Ved automaten går du til menupunktet ”Andre services” Gå videre til menupunktet ”traktortræk”, betal med kort og udskriv billetten Medbring billetten og aflever den til... Læs mere


Ekstraordinær generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

marts 5, 2017 1:48 pm

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 29. marts 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors. DAGSORDEN: Valg af dirigent. Afstemning om vedtægtsændring vedr. sletning af § 22 i vedtægten. Eventuelt   Med sejlerhilsen                                                                                              Bestyrelsen Klik for at downloade bilag: Forslag fra bestyrelsen sletning af... Læs mere


Regler for overdragelse af bådhuse

februar 14, 2017 7:31 pm

Bestyrelsen har i november 2016 bedt bådhusejernes repræsentanter om, at komme med et udkast til regler for overdragelse af bådhuse. Udkastet blev behandlet på bestyrelsesmødet d. 9. januar 2017 og enstemmigt vedtaget. Du kan se regler her: Regler for vedr. overdragelse af bådhuse af 9. januar 2017   Bestyrelsen


Årsrapporten for 2016

februar 12, 2017 8:13 pm

Så er Årsrapporten ( driftsregnskab) klar i henhold til § 20.4 i Vedtægt for Morsø Sejlklub & Marina : Årsrapport Morsø Sejlklub & Marina 2016. Vi skal opfordre til, at du evt. printer den ud til brug ved generalforsamlingen d. 22. februar 2017. Bestyrelsen  


Ord. Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina

januar 24, 2017 3:25 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Holmen 19, 7900 Nykøbing Mors. DAGSORDEN Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2016.Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside  www.msogm.dk og i klubhuset d.15/2 2017 Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for2017.Herunder... Læs mere


Forslag til behandling på ordinær generalforsamling 2017

januar 20, 2017 9:55 am

Der er indkomme følgende forslag til behandling på generalforsamling 2017: Forslag fra bestyrelsen sletning af par.22 Forslag fra Søren Wadskjær Nævnte forslag er behandlet på bestyrelsesmødet d. 9. januar 2017, og attesteret af bestyrelsen i.h.t § 8.4 i vedtægten for Morsø Sejlklub og Marina. Bestyrelsen