Information til medlemmer ang. Morsø Kommunes ønske om afholdelse af østers arrangement i april måned 2019 på vinteropbevaringspladsen.

november 18, 2018 8:12 pm

Bestyrelsen blev i september måned bedt om et møde vedr. afholdelse af et arrangement i forbindelse med forårspræmier for østers 2019.  Morsø Kommune ønske at benytte vinteropbevaringspladsen til nævnte arrangement.

På mødet blev vi oplyst om, at tanken er, at der skal opsættes små boder og salgsvogne mv.  Vi oplyste, at der vil være mange både der ikke er kommet i vandet på det ønskede tidspunkt, men vi er positivt stemt for ideen såfremt dette ikke indebærer flytning af mange både.

Det blev aftalt et møde d. 13. november med medlemmer af bestyrelsen med en repræsentant fra kommunen, for at afstemme forventninger om pladsbehov i forbindelse med arrangementet. Nævnte møde blev afholdt hos Morsøs Sejlklub & Marina.

Der blev på dette møde oplyst, at arrangementet stadig er i planlægningsfasen, men det blev aftalt at der som udgangspunkt ikke skal flyttes både. Evt med undtagelse af et par stykker foran Søren Olsens bådhus, hvis det skal bruges. Arrangementet tænkes at foregå rundt om Færgehavnen. Det er muligt autocamperpladsen midlertidigt skal flyttes. Når vi ved om planerne bliver til noget og den praktiske afvikling ligger fast, vil I modtage yderligere information. Arrangementet er planlagt til weekenden 5-7 april 2019.

Vi har bestyrelsen drøftet de muligheder der gives i forbindelse med nævnte arrangement for også at lave sejlerelaterede og maritime arrangementer herunder markedsføre vores havn.  For eksempel foredrag, åben vinter plads, hvor publikum kan høre om båd vedligeholdelse mv.  sejlerstump marked mv.

Bestyrelsen