GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

december 23, 2020 6:44 pm

Bestyrelsen for Morsø Sejlklub og Marina ønsker alle medlemmer, gæstesejlere og samarbejdspartnere en Glædelig Jul og et Godt Nyt år.

Snart siger vi farvel til år 2020, og goddag til 2021.

Det forgangene år 2020 bliver et årstal vi nok alle vil huske pga. COVID19.  Vi måtte alle  tage et ansvar for at smitten ikke løb løbsk, og indrette dagligdagen med restriktioner mv. som regeringen, folketinget og myndighederne indførte.

Vi har måttet lukke klubhuset, aflyse arrangementer m.v. i foråret, og sidst på året.

Heldigvis kom der et fald i smitterykket i juni, og restriktioner blev lempet så vi kunne åbne op i klubhuset med visse begrænsninger. En stor tak til medlemmerne og gæstesejlerne for opbakning og forståelse for de restriktioner bestyrelsen har måtte indføre pga. COVID19.

Vi håber, at vi i 2021 kan vende tilbage til det vi kendte før COVID19. Men som myndighederne har oplyst, må vi væbne os med lidt tålmodighed, og nok ikke forvente at år 2021 bliver som før COVID19. Men der er håb forude med vaccination, så mon ikke vi skal være optimistiske og håbe vi er kommet igennem COVID19 stormen/orkanen sidst på sommeren.

Mange danskere valgte at holde ferie herhjemme, også sejlere. Vi har nok haft det bedste år nogensinde med hensyn til antal gæstesejler og autocamper der besøgte vores havn. I den forbindelse vil jeg på bestyrelsens vegne rette en stor tak, til de medlemmer der gik havnevagt.

Også en stor tak til alle medlemmer der i 2020 hjalp til med at drive vores Marina og klub.

Det frivillige arbejde som mange medlemmer bidrager med, er af stor økonomisk værdi. Derudover er medlemmernes arrangement i driften af vores forening og marina med til at skabe et godt sammenhold og fællesskab.

Tusind tak for indsatsen og samarbejdet i 2020, og rigtig god vind til alle i 2021.

Med sejler hilsen

Lars Østergaard

Formand