Flodskipperkursus Nykøbing Mors, lørdag 22. februar 2020

januar 12, 2020 8:55 pm

KURSUSINDHOLD

Hvis du har planer om at besejle de indre europæiske vandveje f.eks. gennem floder og kanaler til Middelhavet, er det et myndighedskrav at besidde et såkaldt “Flodskipperbevis”.

Dette krav har sin rod i, at en række europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordning. CEVNI står for “Code Européen des Vois de la Navigation Intérieure” (Forskrifter for sejlads på de indre vandveje).
Kurset indeholder signaler og vigeregler på vandvejene og generel information om etik og sluseteknik m.v. I kursusprisen er inkluderet to kursusbøger samt lamineret flodskippercertifikat.

DELTAGERFORUDSÆTNINGER
Som minimum skal du have et fuldt duelighedsbevis (speedbådsbevis er ikke nok), hvor såvel den teoretiske som den praktiske prøve er bestået.

Kopi af duelighedsbevis, Y1 eller Y3 skal indsendes til FTLF, evt. som mail. Derudover skal du senest 14 dage forud for kurset indsende pasbillede til sekretariatet.

DOKUMENTATION
Der afholdes skriftlig prøve ved afslutningen af kursusdagen. For at bestå prøven kræves, at 70% af opgaverne er korrekt besvarede. Flodskippercertifikat udstedes af FTLF’s sekretariat under forudsætning af bestået prøve.

INFORMATION
Kurset varer 6 timer og holdes fra kl. 10 til 16.Pris: 575 DKK

Medbring madpakke. Der bydes på 1 øl/vand & kaffe og the.

Tilmelding  til kurset på FTLF s hjemmeside: https://webshop.winkas.net/varedetaljer.asp?shopid=133268&funique=47&kat=-1&hkat=-1

E.v.t spørgsmål kan rette til Hans Peter Kokholm, tlf.29 670320 eller e-mail: kokholm49@Gmail.com.

Foreningen til Langtursejladsens Fremme og Morsø Sejlklub & Marina