Afriggerfest.

oktober 16, 2021 3:57 pm

               Lørdag d. 6. nov. kl. 18.30.

Kom og få en hyggelig aften og en svingom i klubhuset.

Menu:  Skipperlabskovs

Drikkevarer:  Medbringer du selv.

Benny spiller op til dans.

TILMELDING:    i  klubhuset senest d. 4 nov. kl. 12.

Klubhusudvalget